Sök

Uthyrningspolicy för studentlägenheter

I vår uthyrningspolicy kan du se vilka grundläggande krav du behöver uppfylla för att kunna söka studentbostad hos oss på KBAB.

Grundkrav för att söka studentboende

  • Du måste vara över 18 år.
  • Du måste vara antagen till eller registrerad som student på Karlstads universitet eller yrkeshögskola i Karlstads kommun och kunna styrka detta med antagningsbesked eller registreringsbevis..
  • Studietakten ska vara minst halvfart, dvs 15 högskolepoäng eller 50 Yh-poäng per termin.
  • Bor du hos oss kontrolleras att boendet fungerat på ett godtagbart sätt.
  • Före avtalsskrivning sker en kreditkontroll för att säkerställa att inga besvärande betalningsanmärkningar finns.
  • Ska två personer stå på avtalet måste båda personerna uppfylla ovanstående kriterier.

Fördelning av boenden

Studenter bortom pendlingsavstånd har prioritet 1 och är de som kan söka boende först i samband med att antagningsbeskeden kommer. Därefter kommer de som har prioritet 2, det vill säga att de bor inom pendlingsavstånd . En prioriterad student kan dock bara få ett kontraktserbjudande. Om studenten tackar nej till detta erbjudande går prioriteten förlorad.

Studenten söker själv aktivt boende efter att antagningsbesked mottagits. Vid behov, i huvudsak då alla studentboenden är uthyrda, tilldelar KBAB delade lägenheter ur KBAB:s vanliga lägenhetsbestånd som en temporär lösning. Nytt studentboende tilldelas sedan så snart som möjligt.

Studiekontroll

För att få bo kvar i din studentbostad måste du fortsätta att vara registrerad för studier enligt ovan och klara av minst 15 högskolepoäng eller 50 Yh-poäng per termin. Vi genomför kontroller för att se till att kraven är uppfyllda. Uppfyller du inte kraven gäller tre månaders uppsägningstid. Om du planerar ett tillfälligt uppehåll för att sedan fortsätta studera kan du ansöka om dispens.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post