Sök

Uppsägning

Hyresavtalet kan löpa antingen tills vidare eller på bestämd tid. Ett tidsbestämt avtal är, precis som det låter, ett avtal där det finns bestämda startdatum och slutdatum.

För dig som hyr ut i villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet

Tidsbestämt avtal

Ett tidsbestämt hyresavtal upphör utan uppsägning vid hyrestidens utgång. Om parterna ändå har avtalat uppsägningstid måste hyresvärden säga upp avtalet för att det ska upphöra – även om det finns ett slutdatum i kontraktet. Hyresgästen däremot behöver inte säga upp avtalet för att ha rätt att flytta vid kontraktstidens utgång.

Exempel: Du vill hyra ut ett rum i din fastighet på bestämd tid, låt säga 2015-08-01–2015-11-30. Om du då i avtalet endast skriver dessa datum och inte avtalar om t.ex. 1 månads uppsägningstid så kommer avtalet automatiskt att upphöra 2015-11-30. Skulle du istället skriva in att 1 månads uppsägningstid gäller så måste du som fastighetsägare säga upp avtalet senast 2015-10-30 för att det ska upphöra att gälla 2015-11-30.

Tillsvidareavtal

Om inte parterna har avtalat att uppsägningstiden ska vara längre, kan hyresvärden säga upp ett tillsvidare­avtal till det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen kan säga upp avtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Detta gäller även när längre uppsägningstid har avtalats eftersom lagen är tvingande till hyresgästens förmån.

För dig som hyr ut i hyresrätt

Tidsbestämt avtal

För ett hyresavtal med bestämd tid beror uppsägningstiden på hur länge hyresavtalet gäller:

  • en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor
  • en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader
  • tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader

Är hyresavtalet träffat för bestämd tid upphör det utan vidare att gälla vid hyrestidens utgång, om inte något annat har avtalats. Har hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd, måste emellertid hyresavtalet sägas upp för att upphöra att gälla. Sägs hyresavtalet inte upp till hyrestidens utgång, trots att uppsägning ska ske, anses avtalet som huvudregel förlängt på obestämd tid, om inte parterna har avtalat annat

Uppsägningstiden gäller för båda parter.

Tillsvidareavtal

Enligt hyreslagen har hyresgästen tre månaders uppsägningstid för ett tillsvidarekontrakt. Tre månaders uppsägningstid gäller även om hyresgästen inte hunnit flytta in. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden hyresgästen säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om lägenheten sägs upp den 15 maj så blir uppsägningstiden juni, juli och augusti.
 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post