Sök

Lagar och regler

Om du vill fördjupa dig i lagtext så är det framförallt hyreslagen som gäller. Du hittar den i jordabalkens tolfte kapitel. Tänk på att upplåtelseformen styr hur lagen ska tillämpas.

Villa, bostadsrätt, ägarlägenhet

För dessa upplåtsleformer gäller lag om uthyrning av egen bostad (2012:978), även kallad privatuthyrningslagen. Privatuthyrningslagen hänvisar i de allra flesta avseenden till hyreslagen i jordabalkens tolfte kapitel och är alltså tillämpbar när det handlar om en lägenhet som den som hyr ut äger direkt eller indirekt. Till exempel en villa, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt. Lagen gäller även när en del av bostaden hyrs ut, till exempel ett möblerat eller omöblerat rum.

Däremot gäller privaturhyrningslagen inte när:

  • En hyresrätt hyrs ut i andra hand.
  • Syftet med uthyrning är att hyresgästen ska använda lägenheten för fritidsändamål.
  • Då uthyrningen sker i näringsverksamhet.

Observera att om någon upplåter två lägenheter gäller privaturhyrningslagen bara för den första upplåtelsen. Den som hyr ut mer än två lägenheter anses normalt bedriva uthyrning i näringsverksamhet och lagen om uthyrning av egen bostad gäller då inte för någon av upplåtelserna.

Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs enligt lagen om uthyrning av egen bostad. Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.

Hyresrätt

Uthyrning av hyresrätt till inneboende är en form av andrahandsuthyrning och omfattas därmed inte av lagen om uthyrning av egen bostad. Vid all uthyrning av en hyresrätt är det tolfte kapitlet i jordabalken, det vill säga hyreslagen, som är tillämpbar. Du hittar lagetexten i sin helhet på Riksdagens webbplats.

En hyresgäst som bor i hyresrätt får inte hyra ut eller på annat sätt upplåta lägenheten i andra hand till någon annan utan hyresvärdens samtycke.

Hyresgästen får enligt hyreslagen besittningsrätt av bostaden från den första dagen. Enligt 12 kap. 45§ jordabalken (1970:994), gäller det dock inte om:

  • Hyresavtalet avser upplåtelse av en lägenhet i andra hand och avtalet upphör innan det har varat längre än två år i följd.
  • Lägenheten avser del av upplåtarens egen bostad.

Hyr du ut en hyreslägenhet i andra hand till samma person i över 2 år så kommer den personen dock ändå att få besittningsrätt av lägenheten.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post