Sök

Plintgången – nya lägenheter norr om Hemvägen/Plintgatan

På Plintgången, norr om KBAB:s bostadsområde på Hemvägen och Plintgatan, planerar KBAB för byggnation av fler bostäder.

Om bygget

I planeringen för området har flera olika förslag tagit fram för att senare ändras, exempelvis utifrån utredningar om naturvärden. Just nu är ytterligare ett nytt förslag under bearbetning.  

Tidsplan

Stadsbyggnadsnämnden kommer att besluta om planändring i december 2016, varefter planen i så fall går ut på samråd.

I dagsläget finns ingen tidsplan för när bostäderna ska stå klara.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post