Sök

Plintgången – nya lägenheter norr om Hemvägen/Plintgatan

På Plintgången, norr om KBAB:s bostadsområde på Hemvägen och Plintgatan, planerar KBAB för byggnation av fler bostäder.

Om bygget

I planeringen för området har flera olika förslag tagit fram och anpassats, exempelvis utifrån utredningar om naturvärden. Just nu är ytterligare förslag under bearbetning.  

Tidsplan

Detaljplanen var ute på samråd 20 februari–10 april 2017. Nu pågår granskning inför ett eventuellt antagande. Läs mer på karlstad.se.

I dagsläget finns ingen tidsplan för när bostäderna kan börja byggas eller stå klara.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post