Sök

Nya lägenheter på Frödingshöjd

På Frödingshöjd ser KBAB en möjlighet att bygga fler lägenheter på marken mellan Frödingshöjd 16 och 22.

Karlstads kommun håller just nu på med en utredning av hela området. KBAB avvaktar tills vidare denna utredning.

Om KBAB sedan går vidare med byggplanerna på Frödingshöjd kommer det finnas möjlighet att tycka till i planprocessens samrådsskede.

Läs mer på karlstad.se.

frh540

På den markerade ytan undersöker KBAB nu om det är möjligt att bygga bostäder. I en idéskiss finns fyra punkthus på 6–8 våningar inritade. Antalet hus, våningar och placering beslutas dock längre fram i processen.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post