Sök

Nya lägenheter på Frödingshöjd

På Frödingshöjd ser KBAB en möjlighet att bygga fler lägenheter på marken mellan Frödingshöjd 16 och 22.

KBAB har fått ett positivt planbesked från Stadsbyggnadsförvaltningen att titta på förutsättningar för byggnation på hela Frödingshöjd. Mer information kommer efter att detta arbete är klart.

Om KBAB sedan går vidare med byggplanerna på Frödingshöjd kommer det finnas möjlighet att tycka till i planprocessens samrådsskede.

frh540

På den markerade ytan undersöker KBAB nu om det är möjligt att bygga bostäder. I en idéskiss finns fyra punkthus på 6–8 våningar inritade. Antalet hus, våningar och placering beslutas dock längre fram i processen.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post