Sök

Nya lägenheter i Kv. Ryttaren 18, Viken

I Viken äger bolaget fastigheten Ryttaren 18 som skulle kunna ge möjlighet att uppföra ytterligare bostadshus.

Planprocessen för fastigheten har startat med inledande utredningar, exempelvis runt bullerfrågan.

Alla som bor i närheten kommer att få mer information och möjlighet att tycka till om planerna i detaljplaneprocessens samrådsskede.

Tanken är en byggnation på upp till åtta våningar som skulle kunna ge femtio nya bostäder. Framförallt trerumslägenheter men även tvårummare.

ryttaren

Skiss framställd av KBAB som visar hur kv. Ryttaren 18 skulle kunna bebyggas med fler bostäder.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post