Sök

73 lägenheter norr om Hemvägen/Plintgatan

På Plintgången, norr om KBAB:s bostadsområde på Hemvägen och Plintgatan, planerar vi för byggnation av både punkthus och radhus med ett 70-tal lägenheter i olika storlekar.

Planprocessen har startat med utredningar runt naturvärden.

Samråd planeras till slutet av augusti. Då har boende som berörs av planen möjlighet att komma med synpunkter.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post