Sök

40 nya lägenheter söder om Hemvägen

På fastigheten Plinten 1, söder om Hemvägen 2, finns en tomt där det tidigare har stått en panncentral. Här kommer KBAB att uppföra två femvåningshus med 40 lägenheter.

Om bygget

Två femvåningshus med 40 lägenheter:
• 20 st tvåor om 55 kvm
• 18 st treor om 67 kvm
• 2 st 1,5:or om 45 kvm

fasader_plinten

Tidsplan

Bygglov beviljades av stadsbyggnadsnämnden den 15:e februari 2017.

Byggstart kommer att ske under våren 2017 och inflyttning är beräknad till hösten 2018.

Parkleken får linbana

En dialog har förts med parkleken som ligger strax intill, så att bygget inte ska påverka deras möjlighet att fortsätta driva verksamheten på ett bra sätt. En liten del av parkleken behöver tas i anspråk, så därför finansierar KBAB en utökning av lekutrustningen i andra änden med en linbana, vilket barnen haft som önskemål. 

Går ej att ansöka än

Då projektet är i ett tidigt skede finns det i dagsläget inte någon möjlighet att anmäla intresse för att flytta till dessa lägenheter.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post