Sök

40 nya lägenheter söder om Hemvägen

På fastigheten Plinten 1, söder om Hemvägen 2, finns en tomt där det tidigare har stått en panncentral. Här kommer KBAB att uppföra två femvåningshus med 39–40 lägenheter.

Om bygget

Två femvåningshus med 39–40 lägenheter:
• 20 st tvåor om 55 kvm
• 18 st treor om 67 kvm
• 2 st 1,5:or om 45 kvm

Tidsplan

Detaljplanen för området vann laga kraft den 22 september 2016. Se karlstad.se för mer information.

KBAB:s styrelse kommer att besluta om ansökan för bygglov vid sitt sammanträde den 15:e december.

Om erfordliga beslut fattas kan byggstart ske våren 2017 och inflyttning våren 2018.

Parkleken får linbana

En dialog har förts med parkleken som ligger strax intill, så att bygget inte ska påverka deras möjlighet att fortsätta driva verksamheten på ett bra sätt. En liten del av parkleken behöver tas i anspråk, så därför utökar KBAB lekutrustningen i andra änden med en linbana, vilket barnen haft som önskemål. 

Går ej att ansöka än

Då projektet är i ett tidigt skede finns det i dagsläget inte någon möjlighet att anmäla intresse för att flytta till dessa lägenheter.

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post