Sök

37 nya lägenheter söder om Hemvägen

Söder om adressen Hemvägen 2 finns en tomt där det tidigare har stått en panncentral. Här ser KBAB möjlighet att uppföra två femvåningshus med 37 tvårumslägenheter.

Om processen löper på i den takt KBAB önskar kan detaljplanen antas i augusti 2016. Det skulle i så fall innebära att bostäder kan stå inflyttningsklara oktober 2017.

En dialog har förts med parkleken som ligger strax intill, så att bygget inte ska påverka deras möjlighet att fortsätta driva verksamheten på ett bra sätt. En liten del av parkleken behöver tas i anspråk, så därför utökar KBAB lekutrustningen i andra änden med en linbana, vilket barnen haft som önskemål. 

Då projektet är i ett tidigt skede finns det i dagsläget inte någon möjlighet att anmäla intresse för att flytta till dessa lägenheter.

Hemvagen2vy

Hemvagen2vy2

Hemvagen2Omrade

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post