Sök

Vill bygga fler lägenheter på Frödingshöjd

2016-03-30 På Frödingshöjd ser KBAB en möjlighet att bygga fler lägenheter på marken mellan Frödingshöjd 16 och 22. Bolaget har därför lämnat in en begäran om planbesked till Stadsbyggnadsförvaltningen och väntar på besked.

Projektet är än så länge på idéstadiet och ingen projektering har startat. Om kommunen ställer sig positiv till att starta planläggning kommer alla som bor i närheten att få mer information och möjlighet att tycka till i planprocessens samrådsskede.

frh540

På den markerade ytan undersöker KBAB nu om det är möjligt att bygga bostäder. I en idéskiss finns fyra punkthus på 6–8 våningar inritade. Antalet hus, våningar och placering beslutas dock längre fram i processen.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post