Sök

Verksamhetsåret 2015 summerat och klart

2016-03-30 Under 2015 har fokus bland annat legat på ökad nyproduktion, underhållsprojekt och KBAB:s roll som både allmännyttigt och affärsmässigt bolag. Nya ägardirektiv och avkastningskrav antogs under året och kommer att prägla verksamheten under de kommande åren.

"Med dessa nya förutsättningar i ryggen har vi tagit oss an utmaningen att fortsätta leverera både kommun- och affärsnytta i såväl befintligt bestånd som i arbetet med att hitta nya möjligheter för nyproduktion", skriver Carin Skarman i årsredovisningens vd-ord.

Att bolaget ska producera minst 150 lägenheter per år sett över en femårsperiod är ett tufft mål, men inte omöjligt.

"Det kommer att krävs nytänkande och andra arbetssätt, något som vi har satt fokus på och kommer att fortsätta utveckla under 2016", konstaterar Carin.

Axplock av händelser under året

 • Ny vd – Carin Skarman tillträdde som bolagets sjätte vd i mars.
 • 44 nya lägenheter stod inflyttningsklara vid Ruds centrum i januari.
 • Första påltaget för 44 nya lägenheter på Sixbacken togs i maj.
 • Renoveringen av 622 lägenheter på Rud färdigställdes.
 • Badrumsrenovering på Hagaborg färdigtställdes.
 • Flera större renoveringsprojekt på Orrholmen färdigställdes.
 • Inackorderingskonceptet Hjärterum förmedlade 140 privata studentboenden.
 • Begreppet bostadsgaranti togs bort ur bolagets ägardirektiv.
 • SABOs kongress med temat "Nyttan med allmännyttan" hölls i Karlstad i april.
 • En ny varumärkesplattform arbetades fram.
 • Ett nytt intranät lanserades.

Bläddra i årsredovisningen

 
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post