Sök

Förstärkningsarbete utfört på Brogatan 3-5 - tryggt att bo kvar

2017-12-20 Efter gårdagens upptäckt om sprickbildning på Brogatan 3-5 har det under dagen varit entreprenörer på plats som utfört grundförstärkningsarbeten runt fastigheten. Detta för att säkra upp att fler sättningar inte uppstår när arbetet fortsätter på byggarbetsplatsen intill. Experter på plats har därmed gjort bedömningen att det är helt riskfritt att bo kvar i samtliga lägenheter i fastigheten.

De hyresgäster som bor i de fyra lägenheter som skadats mest, och som igår evakuerades till tillfälligt boende, har dock erbjudits ersättningslägenheter under tiden som ytterligare undersökningar och det kommande reparationsarbetet pågår. Evakueringen beror inte på att det är farligt att bo kvar, utan på olägenheten det innebär för hyresgästerna att vistas i sina hem under tiden arbetet pågår – särskilt nu under julhelgerna. Hyresgästerna får hjälp med att flytta sina saker och kommer att vara installerade i sitt tillfälliga boende redan på fredag.

Vad händer framöver?
Vi har i dagsläget inte en fullständig bild av omfattningen av skadorna på byggnaden. Därför kommer vi under morgondagen, 21/12, att genomföra besiktningar i samtliga lägenheter på Brogatan 3. Efter detta räknar vi med att ha fått en bra bild av hur omfattande skadan på fastigheten är och vilket reparationsbehov som föreligger.

På fredag kommer KBAB återigen att träffa byggherren Karlstadshus för att diskutera när reparationsarbetet kan börja.

De berörda hyresgästerna informeras löpande om fortsatta händelser.
 

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post