Sök

Sättningar i fastighet på Brogatan 3-5

2017-12-19 Under tisdagen upptäckte en hyresgäst sprickor i väggen och taket i sin lägenhet på Brogatan 3, precis intill en byggarbetsplats. Rasrisk befarades och fyra lägenheter evakuerades. Efter en oberoende besiktning av fastigheten konstaterades dock att sättningarna i huset inte utgjorde någon fara.

När hyresgästen under tisdagen larmat om skadorna tog KBAB direkt kontakt med byggherren Karlstadshus som äger byggtomten intill och kallade in en statiker/byggnadskonstruktör för att få en bedömning av läget för fastigheten. Samtidigt kontrollerade vår egen personal byggnaden och samtliga lägenheter som vetter mot byggarbetsplatsen och kunde konstatera att sprickor uppstått i fyra av lägenheterna. För att vara på den säkra sidan togs beslutet att evakuera dessa lägenheter och erbjuda hyresgästerna här tillfälligt boende tills den utomstående besiktningen var klar. 

När byggnadskonstruktören undersökt fastigheten kunde han konstatera att det uppkommit sättningar i delar av fastigheten men bedömde att dessa inte kommer att förvärras och att det inte föreligger några risker att bo kvar i huset. De hyresgäster som tidigare under dagen evakuerades från sina lägenheter erbjöds dock av KBAB att stanna kvar i sina tillfälliga boenden över natten.

Vad händer nu?
Vi kopplar i dagsläget ihop sättningarna i huset med den pågående byggnationen på tomten intill. Under morgondagen kommer KBAB därför att ha ett möte tillsammans med byggherren Karlstadshus för att diskutera fortsatta utredningar om skadorna och vilka åtgärder vi nu ska vidta tillsammans.

Vi kommer fortsatt att informera de berörda hyresgästerna på Brogatan 3 och 5 när vi vet mer om läget och vad som kommer att ske framöver.
 

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post