Sök

Höjt pris på hushållsel från 1 december

2018-10-18 Höjningen sker för de 2 148 hushåll som inte har egna elavtal.

KBAB har inte förändrat priset på el för sina kunder sedan 2009. Sedan dess har priserna ökat i hela landet och skillnaden är speciellt kännbart nu efter den varma sommaren. Eftersom en stor del av Sveriges el produceras genom vattenkraft har den torra sommaren bidragit till att driva upp elpriserna.  Därför höjer vi priset på hushållsel från 1,25 kr/kWh till 1,75 kr/kWh från och med 1 december.

Skillnaden i kostnad per månad beror alltså på hur mycket el du förbrukar. För hushåll med normalförbrukning för två personer på 2500 kWh innebär höjningen av elpriset en höjning på cirka 100 kronor per månad, eller 1250 kr per år.

Det är aldrig roligt att öka kostnaderna för våra boende men KBAB hoppas att du har förståelse för att vi måste hänga med i kostnadsutvecklingen.

De nya elpriserna berör boende på följande adresser:

Döbelnsgatan 8 A
Knappstadsvägen 12 A
Bellevuegatan 7 A-7 D, Bellevuegatan 11 A- 19 B
Gruvgången 15, 17, 19, 21, 23, 25
Gruvlyckevägen 5-51
Gruvgången 1-13
Gruvplan 1-37 Gruvplan 2-10
Babordsgatan 1
Orrholmsgatan 1 A-1 B, Orrholmsgatan 5 A-13 D
Västra raden 2-84
Horsensgatan 82-98
Signalhornsgatan 70-148
Signalhornsgatan 66-68, 94-96
Valthornsgatan
Saxofongatan
Kornettgatan
Norra allén 27, 29, 31
Vävaregatan 3, 5, 7, 9, 11
Brogatan 3-5
Muraregatan 18
Vikengatan 22
Konduktörsgatan 1-23
Styrmansgatan 8 A- 8 C
Jungmansgatan 7 A- 7 C
Vikengatan 9 A - 13 B
Vikengatan 7 A-D
Gillbergsgatan 6 A-B
Färjestadsvägen 69 A-D, 71 A- 71 D, Humlegatan 3 A-5 E
Horsensgatan 1
Fadderortsgatan 45
Herrhagsgatan 60, 60 A- 60 E
Herrgårdsgatan 16, Östra torggatan, Norra strandgatan 13
Hemvägen 2E och 2F
Petersbergsgatan 30

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post