Sök

KBAB vill växa på Våxnäs

2015-11-17 Efterfrågan på hyresrätter i Karlstad är fortsatt stark. KBAB planerar just nu för två nya byggprojekt, i anslutning till bolagets befintliga hus på Hemvägen och Plintgatan.

sixbacken
På Sixbacken vid Våxnäs centrum pågår bygget av ett åttavåningshus med 44 lägenheter. Nu planerar KBAB för ytterligare två byggprojekt på Våxnäs.

Norr om Hemvägen

Marken norr om KBAB:s befintliga hus på Hemvägen har seglat upp som en möjlig plats för nybyggnation. Läget är attraktivt – både naturnära och nära centrum. Marken ägs av Karlstads kommun och KBAB har därför ställt en förfrågan till stadsbyggnadskontoret, som hanterar planeringen av kommunens mark.

Ett planarbete kan komma igång under de närmaste månaderna och under detta arbete fastställs vilken typ av hus samt vilket antal lägenheter som kan komma att bli aktuella. I ett av de förslag som omnämnts finns skisser på 180 lägenheter, men under planprocessens gång kan det komma att bli både fler eller färre.

Hemvägen ligger nära de natursköna områdena kring Sanna och I2-skogen, vilket gör det attraktivt att bo där. Tanken är att bebyggelsen inte ska påverka elljusspårets dragning.

Söder om Hemvägen

Sedan tidigare har KBAB också planer på nybyggnation söder om Hemvägen, på tomten intill Hemvägen 2 där det tidigare har stått en panncentral.

Stadsbyggnadskontoret kommer att bjuda in till ett samrådsmöte nu i december. Om processen löper på bra kan detaljplanen fasställas under maj 2016 och två hus med 37 tvårumslägenheter kan därmed vara inflyttningsklara vid årsskiftet 2016–2017.

En dialog har förts med parkleken som ligger strax intill, så att bygget inte ska påverka deras möjlighet att fortsätta driva verksamheten på ett bra sätt. En liten del av parkleken behöver tas i anspråk, så därför utökar KBAB lekutrustningen i andra änden med en linbana, vilket barnen haft som önskemål.

hemvagen

Framåt för Björnparken

I andra änden av staden har ett detaljplaneförslag för Björnparken på Rud varit ute på samråd. Om allt går som det ska, kan planen vara fastställd i april. De 44 två- och trerumslägenheterna skulle i så fall kunna vara inflyttningsklara under sommaren 2017. Björnparken ligger på andra sidan gatan av KBAB:s senaste nybygge Lanternan, vid Ruds centrum.

Sammanställning av KBAB:s planerade nybyggnadsprojekt

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post