Sök

KBAB vill bygga nytt i Viken

2016-02-01 Efterfrågan på hyresrätter i Karlstad är fortsatt stor och KBAB arbetar kontinuerligt för att hitta bra lägen för nya bostäder. I Viken äger bolaget fastigheten Ryttaren 18 som skulle kunna ge möjlighet att uppföra ytterligare bostadshus.

KBAB har därför lämnat in en begäran om planbesked till Stadsbyggnadsförvaltningen som ska svara inom fyra månader.

Tanken är en byggnation på upp till åtta våningar som skulle kunna ge femtio nya bostäder. Framförallt trerumslägenheter men även tvårummare.

Projektet är på idéstadiet och ingen projektering är startad. När plan­beskedet är klart kommer alla som bor i närheten att få mer information och möjlighet att tycka till om planerna i den s.k. samrådsprocessen.

ryttaren

Skiss framställd av KBAB som visar hur kv. Ryttaren 18 skulle kunna bebyggas med fler bostäder.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post