Sök

KBAB köper mark på Östra Jakobsberg

2018-03-23 I strävan efter att fortsätta producera fler hyreslägenheter i Karlstad har KBAB nu, genom en affär med Wermlands Invest, köpt mark på det kommande bostadsområdet Östra Jakobsberg.
-Vi tror på området och vill vara en del av det som kommer växa fram här, säger Andreas Pettersson, ordförande för KBAB.

KBAB har sedan en tid tillbaka haft en dialog med fastighetsbolaget Wermlands Invest om att få köpa byggbar mark för att kunna producera fler hyreslägenheter i Karlstad. Nu har vi nått en överenskommelse som innebär att KBAB köper en del av Wermlands Invests mark på det blivande bostadsområdet Östra Jakobsberg. I gengäld får Wermlands Invest köpa fastigheten Loke 15 på Herrhagsgatan 40–42. Fastigheten inrymmer 39 lägenheter som därmed kommer att få Wermlands Invest som hyresvärd framöver. Båda försäljningarna är dock villkorade med att detaljplanen för Östra Jakobsberg antas och vinner laga kraft, vilket beräknas ske under maj-juni 2018. 
 
Marken som KBAB köper på Östra Jakobsberg är planerad för två punkthus om vardera fem plus två våningar samt två lamellhus på fyra våningar. Totalt ca 140 nya lägenheter. Just nu pågår detaljplanearbete för området och tidigaste byggstart för KBAB:s del är hösten 2019 med inflyttning tidigast år 2021. 
 
Det underliggande fastighetsvärdet för Loke 15 som Wermlands Invest förvärvar uppgår till 40 miljoner kronor och bostadsbyggrätterna på Östra Jakobsberg (del av Fyrklövern 1) som KBAB förvärvar uppgår till 26 miljoner kronor.
 
 
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post