Sök

KBAB har anslutit till Ett jämställt Värmland

2017-11-21 För oss på KBAB är jämställdhet en viktig fråga och som en del i vårt arbete med dessa frågor har vi anslutit oss till Ett jämställt Värmland.

Länsstyrelsen lanserade Ett jämställt Värmland 2015 med syfte att både små och stora aktörer ska kunna visa upp och utveckla sitt jämställdhetsarbete. Genom att vara med erbjuds medlemmarna, som idag består av 300 organisationer, bland annat utbildning, erfarenhetsutbyte och inspiration. 

KBAB:s bidrag 

Vid anslutning till systemet ska ett bidrag lämnas där det förklaras hur man vill och ska jobba för att nå ett jämställt Värmland. Såhär ser KBAB:s bidrag ut: 
 
Det övergripande målet för arbetet med jämställdhet och mångfald hos oss på KBAB är, liksom för hela koncernen Karlstads kommun, att våra verksamheter ska tillhöra landets mest jämställda. För att nå detta mål krävs ett kontinuerligt arbete i både arbetsgivar- och verksamhetsperspektiven och att jämställdhet och mångfald införlivas i beslut, planering, genomförande och uppföljning, det vill säga i allt vi gör. Alla ska känna sig välkomna som både medarbetare och hyresgäster hos oss. Vi arbetar aktivt med dessa frågor genom att exempelvis utbilda våra medarbetare i mångfalds och HBTQ-frågor, arrangerar temacaféer för våra hyresgäster och självklart går vi med i Karlstad Pride under banderollen ”vi älskar alla våra hyresgäster”.

Läs mer

Du kan läsa mer om Ett jämställt Värmland på deras hemsida
 
 
Dela denna sida: Twitter Facebook E-post