Sök

Ingen överenskommelse om nya KBAB-hyror

2016-03-18 Förhandlingarna om 2016 års hyresnivåer mellan KBAB och Hyresgästföreningen kan vara på väg att stranda. Detta efter att KBAB lämnat ett slutligt yrkande om 0,7 procent medan Hyresgästföreningens motbud lyder 0,2 procent.

KBAB:s yrkande grundar sig på kostnadsökningar inför 2016 samt på den så kallade bruksvärdesprincipen, som innebär att likvärdiga lägenheter ska ha samma hyra.

Andra bostadsbolag i Karlstad har tecknat överenskommelser med Hyresgästföreningen om höjningar mellan 0,6–0,8 procent, detsamma gäller för flera jämförbara allmännyttiga bostadsbolag i övriga Sverige.

I snitt 38 kr/lägenhet

KBAB:s kostnader ökar under 2016 med 2,14 procent jämfört med fjolåret och bolaget yrkade först en hyreshöjning på 1,5 procent. Efter flera förhandlingar med Hyresgästföreningen landade slutbudet på 0,7 procent, vilket skulle innebära en höjning om 38 kr/månad för en genomsnittslägenhet på 69 kvm.

– Lägre kan vi inte gå. Vi har redan tvingats skära ner på utgifter som exempelvis underhåll och aktiviteter för våra hyresgäster, säger KBAB:s vd Carin Skarman.

Gå med vinst en nödvändighet

Ett argument som brukar lyftas mot att höja KBAB:s hyror är att bolaget gör stora vinster, varav delar tillfaller ägaren Karlstads Stadshus AB.

– Vi behöver ha ett överskott för att fortsätta utveckla Karlstad till en bra stad att leva och bo i. Det gör att vi kan investera i nya bostäder och renoveringsprojekt och ta ett boendeansvar för särskilt utsatta grupper i samhället, samtidigt som vi uppfyller lagkraven om att leverera avkastning på samma villkor som privata bolag, säger Carin Skarman.

Retroaktiv höjning

Ärendet kommer nu att hamna hos Hyresmarknadskommittén, vars uppgift är att medla i hyressättningsfrågor. Om parterna därefter inte kommer överens går tvisten vidare till Hyresnämnden för avgörande.

Förhandlingen avser hyrorna från 1 januari 2016. När nivån väl är beslutad gäller ändringen retroaktivt, dvs höjningen slås ut på de månader som återstår av året.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post