Sök

Huskurage hjälper grannar att stoppa våld

2016-08-15 Ring Polisen, knacka på, meddela bovärdsteamet. Svårare behöver det inte vara att rädda liv. Misstänker du att din granne utsätts för våld hemma är det viktigt att du agerar. Därför har KBAB liksom flera andra bostadsbolag, kommuner och bostadsrättsföreningar i Sverige antagit konceptet Huskurage, som tydliggör vad du som boende kan göra för att stoppa våldet.

Huskurage har arbetats fram på initiativ av privatpersoner och sedan fått stor spridning i Sverige. KBAB har ett politiskt beslut på att införa konceptet och jobbar under 2016 med att informera hyresgäster i alla bostadsområden om vad det innebär.
Som framgår av den framtagna informationsfoldern handlar det inte om att ge sig in i fysiskt handgemäng, utan om enkla åtgärder som förebygger och stoppar våld.

Kontakta både polis och KBAB

Kommunpolis Lennart Hynynen förklarar rutinen under ett informationsmöte med boende på Gruvlyckan:

– Om ni hör något i lägenheten ovanför, nedanför eller bredvid: ring till oss på Polisen! Då har ni väckt frågan hos oss och sedan är det vi som kan ta beslut om vilka åtgärder som behövs, säger han.

Handlar det om pågående våld kan man också ringa på dörren för att visa att man som granne har hört att något pågår i lägenheten. Du behöver inte stå kvar och vänta på att någon ska öppna om du inte vill.

– Sedan är det också viktigt att bovärdsteamet på KBAB får kännedom om händelsen, så att vi kan göra vad vi kan från bostadsbolagets sida, säger Mikael Linderholm, säkerhetsutvecklare på KBAB.

Kan göra skillnad

Genom att informera alla boende om rutinerna så ökar man inte bara chansen att stoppa pågående våld – det har också en förebyggande effekt. Bor man hos KBAB ska man veta att ens grannar är vaksamma och kommer att vidta åtgärder när de misstänker att någon far illa.

– Jag tyckte att det var väldigt bra att få den här informationen. Jag tror absolut att Huskurage kan göra skillnad, säger en av hyresgästerna som deltog vid informationstillfället.

Hon får medhåll av sin granne:

– Jag skulle nog inte våga ringa på dörren, men jag drar mig inte för att lyfta luren och ringa Polisen och störningsjouren!

BAB_8274

Bred uppslutning mot våld. KBAB samarbetar med många olika aktörer inom ramen för Huskurage. Från vänster: Robin Olsson, Trygghetscenter; Eva Aronsson, Brottsofferjouren; Cecilia Haglund, socialtjänsten; Lennart Hynynen, kommunpolis; Mikael Linderholm, KBAB.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post