Sök

Fortsatt sprickbildning på Brogatan 3

2018-03-22 Sprickbildningen som tidigare har upptäckts på Brogatan 3-5 har fortsatt och sprickorna har blivit större. Detta kan påverka vattenledningar och avlopp och därför evakueras ytterligare hyresgäster.

Sprickbildningen som uppstått i fastigheten har fortsatt och sprickorna har blivit större vilket i sin tur kan påverka avlopp och vattenledningar för Brogatan 3. Med anledning av detta kommer de mest akut berörda hyresgästerna att evakueras omedelbart. För övriga hyresgäster där läget är mindre akut sker evakuering efter hand.

Som en säkerhetsåtgärd om tegel eller annat material skulle lossna från sprickorna i fasaden stängs trottoaren och busshållplatsen utanför fastigheten av. Även entréerna till trapphusen får extra skydd.

Besiktning av fastigheten kommer genomföras den 27 mars för att få en överblick av nuläget.

 

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post