Sök

Nitton korfilmer

Vad är viktigast när ett bostadsbolag vill minska sin energianvändning – obegränsat med pengar eller förutsättningar för att hitta kreativa lösningar? Det har BeBo (energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus) tittat närmare på under ett projekt som genomfördes 2009. Projektet ska inspirera fler företag att ta efter de pilotprojekt som har lyckats bra med att energieffektivisera.

Att minska energianvändningen är en av de viktigaste delarna i arbetet för en mer hållbar bygg- och fastighetsbransch. Därför har BeBo finansierat ett projekt som beskriver KBAB:s företagskultur, för att se vilken roll denna spelat vid renoveringen av miljonprogramsområdet Orrholmen.

Projektet redovisas i rapporten "Kreativitet, uppfinnarjockar och stôlligheter" tillsammans med en webbplats som innehåller nitton korta filmer om KBAB:s företagskultur.

Här kan du ta del av rapporten och filmerna!

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post