Sök

Ekonomi/Årsredovisning

KBAB omsätter årligen mer än 500 miljoner kronor. Den största utgiftsposten är skötsel och reparationer, som utgör mer än en femtedel av totalen. Andra stora utgiftsposter är avskrivningar, underhåll, räntor och uppvärmning.

Under 2015 genomförde KBAB totalt 180 underhålls- och investeringsprojekt. Det mest omfattande är slutförandet av renoveringen i kvarteret Rottnen 5 på Rud. Därmed är den renovering som har pågått i fem år och omfattat 622 lägenheter klar. Under året har totalkostnaden i projektet uppgått till 43 391 tkr.

Ett annat större projekt som har färdigställts under året är sista etappen av badrumsrenoveringen på Hagaborg. Totalt har 330 lägenheter berörts i varierande grad. Totalkostnaden för projektet blev 6 212 tkr.

Ett fokusområde under 2015 har varit Orrholmen där flera större projekt har genomförts till ett belopp om 12 571 tkr med det långsiktiga målet att alla fastigheter ska vara renoverade.

Rörelseresultatet för helåret 2015 uppgår till 144 926 tkr, att jämföras med resultatkravet på 143 877 tkr, vilket innebär 1 049 tkr bättre än avkastningskravet. Resultatet motsvarar 5,7 procents avkastning på totalt kapital.

Bläddra i vår senaste årsredovisning

 

Årsredovisningar

 • Årsredovisning 2001
 • Årsredovisning 2002
 • Årsredovisning 2003
 • Årsredovisning 2004
 • Årsredovisning 2005
 • Årsredovisning 2006
 • Årsredovisning 2007
 • Årsredovisning 2008
 • Årsredovisning 2009
 • Årsredovisning 2010
 • Årsredovisning 2011
 • Årsredovisning 2012
 • Årsredovisning 2013
 • Årsredovisning 2014
 • Årsredovisning 2015