Sök

Ekonomi/Årsredovisning

KBAB omsätter årligen mer än 500 miljoner kronor. Den största utgiftsposten är skötsel och reparationer, som utgör mer än en femtedel av totalen. Andra stora utgiftsposter är avskrivningar, underhåll, räntor och uppvärmning.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög i Karlstad och en av KBAB:s stora utmaningar är att bygga fler bostäder för att bidra till att lösa bostadsbristen.

Under 2016 har 44 lägenheter färdigställts för inflyttning i fastigheten Pannan 1 på Sixbacken och ett första spadtag för ytterligare 44 lägenheter har tagits för fastigheten Lyktan på Rud.

Dessutom har sammanlagt 190 underhålls- och investeringsprojekt genomförts. Det mest omfattande är ett projekt i stadsdelen Kvarnberget där 45 lägenheter fått bland annat nya vatten- och avloppsinstallationer samt förbättrad ventilation.

Inför 2016 fick KBAB i uppdrag av ägaren att under året se över organisationen när det gäller strategier, arbetssätt, ansvar och befogenheter. Målet var att kartlägga vad som kan utvecklas för att bättre möta bolagets nya förutsättningar på marknaden och öka nyproduktionstakten. Ett intensivt arbete under hela 2016 ledde så småningom fram till införandet av en ny organisationsstruktur som trädde i kraft från den 1 januari 2017.

Trots en hel del kostnader kopplade till omstruktureringen av bolaget gör KBAB ett bra resultat 2016. Rörelseresultatet för helåret 2016 uppgår till 130 955 tkr, vilket motsvarar en avkastning på 5,14 procent.

Bläddra i vår senaste årsredovisning

 

Årsredovisningar

 • Årsredovisning 2001
 • Årsredovisning 2002
 • Årsredovisning 2003
 • Årsredovisning 2004
 • Årsredovisning 2005
 • Årsredovisning 2006
 • Årsredovisning 2007
 • Årsredovisning 2008
 • Årsredovisning 2009
 • Årsredovisning 2010
 • Årsredovisning 2011
 • Årsredovisning 2012
 • Årsredovisning 2013
 • Årsredovisning 2014
 • Årsredovisning 2015
 • Årsredovisning 2016