Sök

Intresseanmälan (test)

Observera att detta är en testsida! Inga intresseanmälningar som görs på denna sida kommer att tas i beaktande.

En inledande testtext.

Personuppgifter

Eventuell medsökande

Ekonomi och nuvarande boende

Hyrorna på Hemängen kommer att vara mellan X–X000 kr. Överstiger din månadsinkomst hyran med minst 5000 kr, vilket är kravet för att få hyra? *
Har du betalningsanmärkningar och/eller skulder hos Kronofogden? *
Hur bor du idag? *


Typ av lägenhet

Jag är intresserad av följande lägenhetsstorlekar på Hemängen: *

Önskemål om bilplats

Önskar du bilplats? (Vid stort intresse lottas platserna ut.) *
Med motorvärmare?

* Obligatorisk information