Sök

Intresseanmälan (test)

Observera att detta är en testsida! Inga intresseanmälningar som görs på denna sida kommer att tas i beaktande.

Vi kontaktar dig som gjort en intresseanmälan i turordning, baserat på vilken tidpunkt din anmälan kommit in.

När vi kontaktar dig får du välja bland de lägenheter som fortfarande finns lediga.

Personuppgifter

Eventuell medsökande

Ekonomi och nuvarande boende

Hyrorna på Hemängen kommer att vara mellan X–X000 kr. Överstiger din månadsinkomst hyran med minst 5000 kr, vilket är kravet för att få hyra? *
Hur bor du idag? *


Typ av lägenhet

Jag är intresserad av följande lägenhetsstorlekar på Hemängen: *

Önskemål om bilplats

Önskar du bilplats? (Antalet platser är begränsat.) *

* Obligatorisk information