Sök

Så gör vi utvärderingen för normala lägenheter

Om det är fler än en person som har tackat ja till ett lägenhetserbjudande gör Bobutiken en utvärdering. I utvärderingen räknar vi fram en värdesumma som består av tre delar. Högsta möjliga värdesumma är 100. Uträkningen nedan gäller normala lägenheter.

1. Profilöverenstämmelse

Profilöverensstämmelsen premierar dig som har haft rätt lägesval för den aktuella lägenheten under en lång, sammanhängande period fram till dagen för intresseanmälan.

Lägesval och tid Delvärde
Rätt stadsdel i 0–92 dagar eller alla områden i över 365 dagar 37,8
Rätt husgrupp i 0–92 dagar eller rätt stadsdel 93–365 dagar 43,2
Rätt husgrupp i 93–365 dagar eller rätt stadsdel i över 365 dagar 48,6
Rätt husgrupp i över 365 dagar 54
Övriga 32,4

Exempel 1

Mehmet utvärderas för en lägenhet på Långtäppan. Han har haft sitt lägesval inställt på husgruppen Långtäppan ända sedan han skapade sin sökprofil för 150 dagar sedan. Han får därför 48,6 som värde i den här delen av utvärderingen.

Exempel 2

Anna utvärderas också för en lägenhet på Långtäppan. Hon har haft sitt lägesval inställlt på husgruppen Långtäppan fram till för en månad sedan, då hon bytte till husgruppen Sjögången. Eftersom hon avbröt sitt samlande på Långtäppan får hon därför endast 32,4 som värde i den här delen av utvärderingen.

2. Kundmotivering

Kundmotiveringen tar hänsyn till särskilda skäl och kvarboendemöjlighet i närområdet. Det är du själv som anger motiveringen när du gör din intresseanmälan.

När det gäller kvarboendemöjlighet så vill vi underlätta för dig som behöver byta lägenhet men ändå vill bo kvar i området. Det kan till exempel handla om att barnen ska kunna gå kvar i samma skola. Kanske behöver du byta till en mindre lägenhet på grund av sämre betalningsförmåga – eller till en större på grund av tillökning i familjen.

Särskilda skäl är kundsituationer som KBAB värderar som medmänskligt behjärtansvärda. Det kan exempelvis handla om en separation inom barnfamiljer där barn riskerar att fara illa om boendet inte kan lösas. Det kan också handla om personer med läkarintyg på funktionsnedsättningar som ställer särskilda krav på boendet. Om du har sådana skäl är det viktigt att du har angett dem som motivering när du gör din intresseanmälan.

Kvarboendemöjlighet Har särskida skäl Delvärde
Nej  Nej 18
Ja Nej 25,2
Nej Ja 28,8
Ja Ja 36

Exempel 1

Mehmet utvärderas för en lägenhet på Långtäppan. Han bor idag i en grannkommun och har inga särskilda skäl att åberopa. Han får därför 18 som värde i den här delen av utvärderingen.

Exempel 2

Anna utvärderas för en lägenhet på Långtäppan. Hon bor redan idag på Långtäppan, men på grund av tillökning i familjen behöver hon en större lägenhet. Hon får därför 36 som värde i den här delen av utvärderingen.

3. KBAB-värde

KBAB-värdet är en bonus till kunder som har bott i samma KBAB-lägenhet i mer än fem år utan anmärkning.

Boendetid utan anmärkning Delvärde
5–10 år 5
11–25 år 8
26 år eller mer 10

Exempel 1

Mehmet bor idag i grannkommunen och får därmed 0 som värde i den här delen av utvärderingen.

Exempel 2

Anna har bott hos KBAB på Långtäppan i 7 år utan anmärkning. Hon får därför 5 som värde i den här delen av utvärderingen.

Värdesumma

Profilöverensstämmelse + kundmotivering + KBAB-värde = värdesumma. Den sökande som har den högsta värdesumman och som i övrigt har godkända referenser är den som får skriva kontrakt på lägenheten.

Om värdesumman är lika är det åter poängen i din sökprofil när du gjorde din intresseanmälan som används. Observera att eventuella KBAB-poäng i så fall inte räknas in.

Exempel 1

Mehmet i exemplen ovan får en värdesumma på 48,6 + 18 + 0 = 66,6. Siffran rundas av och ger totalt 67.

Exempel 2

Anna i exemplen ovan får en värdesumma på 32,4 + 25,2 + 5 = 62,6. Siffran rundas av och ger totalt 63.

Värdeuträkning och uthyrningspolicyn

Värdena ovan är baserade på en uträkning av de procentsatser som finns beskrivna i KBAB:s uthyrningspolicy. För att ta del av en mer utförlig förklaring kring uthyrningsregler, procentsatser och själva uthyrningspolicyn kan du  följa länken nedan.

Här kan du ta del av uthyrningspolicyn.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post