Sök

Uthyrningspolicy

Uthyrningspolicyn visar vilka krav som ställs på dig som bostadssökande hos KBAB.

Grundkrav

Vid uthyrning av en lägenhet gäller först och främst följande grundkrav:

  • Du ska ha fyllt 18 år.
  • Du ska ha en ekonomi så att du kan betala din hyra. 
  • Du ska ha godkända referenser hos föregående hyresvärd.
  • Du ska vara fri från oreglerade betalningsanmärkningar. Har du frågor kring detta är du välkommen att kontakta Bobutiken.

Om två sökande ska bo i samma lägenhet ska båda stå på avtalet med referenstagning enligt ovan.

Poängsamlande och intresseanmälan

Hos KBAB samlar du olika antal poäng beroende på hur du fyller i din sökprofil som du skapar under mina sidor. Det är dessa poäng du använder när intresseanmäler dig på en lägenhet hos oss. De 10 personer som har flest poäng går vidare till utvärdering. Minst 40 % av platserna är reserverade personer som inte redan bor hos KBAB.

Observera att intresseanmälan på en fyndlägenhet innebär att du även tackar ja till lägenheten om du erbjuds denna.

Du hittar exempel på hur du ska gå tillväga för att samla poäng på denna sida. Observera att efter tre år raderas det första årets poäng bort från din sökprofil.

Utvärderingsfasen

Om du går vidare till utvärdering tas en utvärderingspoäng fram. Observera att poängen räknas ut på olika sätt beroende på om det är en normal lägenhet eller en fyndlägenhet.

Utvärdering för normal lägenhet

De som tackat ja till ett erbjudande går de vidare till utvärdering. Vid utvärderingen lägger KBAB vikt vid två faktorer hos den sökande: Kundvärde och KBAB-värde. Dessa två delar läggs sedan ihop och bildar den slutgiltiga utvärderingspoängen. 

Kundvärde

Inom begreppet kundvärde tittar vi på mänskligt behjärtansvärda skäl hos den sökande, så kallat kundmotiv. Det kan vara behovet av att få större lägenhet på grund av tillökning i familjen eller att den sökande har ett handikapp som gör att hen måste byta bostad. Detta står för 40 % av kundvärdet. Vi tittar även på profiöverenstämmelse, vilket har stor betydelse vid utvärderingen. Det som är avgörande här är hur länge man behållit ett lägesval. Profilöverenstämmelse står för 60 % av kundvärdet. 

Kundmotiv (40 %) + profilöverenstämmelse (60 %) = Kundvärde.

Kundvärdet utgör 90 % av utvärderingspoängen.

KBAB-värde

När vi gör utvärderingen tar tas även hänsyn till hur lång tid du har bott hos KBAB.

KBAB-värdet utgör 10 % av utvärderingspoängen.

Kundvärde (90 %) + KBAB-värde (10 %) = Utvärderingspoäng.

Utvärdering_normal

*Ordet viktning i illustrationen har samma innebörd som ordet betydelse.

Ta del av en föränklad uträkning av utvärderingspoäng för normala lägenheter på denna sida.

Om kunden som har flest utvärderingspoäng och har godkända referenser kommer denna att få lägenheten om den tackar ja.

Utvärdering för fyndlägenhet

De som tackat ja till ett erbjudande går de vidare till utvärdering. Vid utvärderingen lägger KBAB vikt vid två faktorer hos den sökande: Kundvärde och KBAB-värde. Dessa två delar läggs sedan ihop och bildar den slutgiltiga utvärderingspoängen. 

Kundvärde

Inom begreppet kundvärde tittar vi på mänskligt behjärtansvärda skäl hos den sökande, så kallat kundmotiv. Det kan vara behovet av att få större lägenhet på grund av tillökning i familjen eller att den sökande har ett handikapp som gör att hen måste byta bostad. Detta står för 67 % av kundvärdet. Vi tittar även på profiöverenstämmelse. Det som är avgörande här är hur länge man behållit ett lägesval. Profilöverenstämmelse står för 33 % av kundvärdet. 

Kundmotiv (67 %) + profilöverenstämmelse (33 %) = Kundvärde.

Kundvärdet utgör 90 % av utvärderingspoängen.

KBAB-värde

När vi gör utvärderingen tar tas även hänsyn till hur lång tid du har bott hos KBAB.

KBAB-värdet utgör 10 % av utvärderingspoängen.

Kundvärde (90 %) + KBAB-värde (10 %) = Utvärderingspoäng.

Om två kunder får samma utvärderingspoäng är det åter poängen vid intresseanmälan som gäller. Här räknas inte KBAB-poängen med.

Utvärdering_fynd

*Ordet viktning i illustrationen har samma innebörd som ordet betydelse.

Om kunden som har flest utvärderingspoäng inte har anmärkningar och kan redovisa inkomster och godkända referenser kommer denna att få lägenheten om den tackar ja efter att ha tittat på lägenheten.

Ta del av en förenklad uträkning av utvärderingspoäng för fyndlägenheter på denna sida.

Uthyrningspolicyn

Om önskar att läsa hela uthyrningspolicyn och få en överblick över de olika procentsatserna kan du ta del av uthyrningspolicyn som finns bifogat till höger.

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post