Sök

Förtur

Hos KBAB kan du få förtur om du har långt pendlingsavstånd, speciella medicinska behov och vid separation.

Arbetsmarknadsförtur

Arbetsmarknadsförtur kan du söka om du har fått en nyanställning som avser minst sex månader i Karlstads kommun. Du ska ha mer än åtta mils bilväg till arbetsplatsen från där du bor idag. För att vi ska behandla ärendet behöver det styrkas med ett anställningsbevis. För att du skall kunna beviljas förtur kräver KBAB att du ska bo permanent och vara folkbokförd på din nya adress. 

Du ska ansöka om förtur innan du flyttar, eller inom en månad efter att din anställning började. Vi bevakar lägenheter åt dig under sex månader och ger upp till två erbjudanden. Om du inte accepterar något av de erbjudanden du får så försvinner förturen. Om du inte svarar på erbjudandet eller om du fått annat boende i Karlstads kommun så kommer din ansökan att makuleras. Förturen gäller inte till särskilda bostadsområden.

Medicinsk förtur eller förtur vid separation

Medicinsk förtur kan du söka om du redan bor hos KBAB och har fått medicinska problem som gör att du behöver ett nytt boende. Ett annat skäl till förtur är om din sammanboende kontraktsinnehavare avlider och att du på grund av detta inte kan bo kvar i din nuvarande KBAB-lägenhet.

För att vi ska kunna behandla ärendet behöver du styrka ditt medicinska tillstånd med ett läkarintyg. Blir din förtur beviljad så bevakar vi passade lägenheter och ger dig upp till två erbjudanden. Förturen gäller inte till särskilda bostadsområden.

Om du har barn och ska separera kan du som redan bor hos KBAB söka om förtur för att få en lägenhet i samma eller i närliggande område. Tanken med denna förtur är att underlätta så att barn vid en separation ska slippa byta skola. För separationsförtur gäller endast ett lägenhetserbjudande.

Blankett för ansökan

Använd blanketterna på denna sida för att ansöka om förtur.

Skriv ut blanketten och skicka in den tillsammans med intygen till:

Karlstads Bostads AB
Bobutiken
Box1505
651 21 Karlstad

Dela denna sida: Twitter Facebook E-post